tisdag 13 november 2012

En ny kyrka?Gemensam Framtid har just startat sitt liv som kyrka. Det är mycket som snabbt ska bestämmas och formas, för att allt ska fungera och komma igång och bli liv. Alltför snabba beslut kan tyvärr leda till en alltför homogen kyrka, för det tar tid att låta tankar, teologier, idéer ”nötas” mot varandra för att formas till något nytt. Det tar tid och det kräver tålamod, lyssnande hjärtan och öron och det behöver vi hjälpas åt att utrusta oss med.
Framförallt behöver vi skapa mötesplatser där vi kan dela av våra tre olika teologier, för att låta det bli till något nytt, som vi idag inte riktigt vet vad det leder till. Vi behöver skapa en gemenskap med rum för olikheter, mycket mer än vad som nu finns. Bibeln talar om för oss att olikheterna bevaras i gemenskapen, genom Andens verk: (Gal 3:27-28) När vi är ett i Kristus, innebär det alltså inte att vi upphör att vara dem vi är, tvärtom vi kommer vi alla med våra liv som format våra teologi, våra åsikter- på gott och ont.  Egentligen är det självklart för oss och något kyrkan alltid talat om. Ändå, är det så svårt att bevara våra olikheter, så lätt formas varje församling till en homogen grupp. Det blir ju så mycket enklare att vara tillsammans då, och att fatta beslut. Risken blir att de nya människor som kommer till vår kyrka och finner en tro, endast är de som är likadana som den homogena gruppen.
I diskussioner och samtal omkring hur Gemensam framtid ska vara som kyrka, blir det så lätt att vi frågar oss vem som egentligen har den rätta åsikten. Är det Missionarna? Baptisterna? Metodisterna? De som talar högst? Eller de som är tysta?
Tänk om den rätta åsikten inte finns! Tänk om alla har rätt svar, fast på olika frågor? Det resultat vi kommer fram till ska inte vara någon kompromiss, utan en integration av tre sidor.  Detta betyder inte att vi ska plocka några tankar från respektive modersamfund, göra en mix och få en ny kyrka. Nej, vi ska låta de tre alternativen nötas mot varandra till något helt nytt. I kyrkan kompromissar vi lätt, eftersom vi tolkar enhet som att alla måste vara eniga. Dessa två ord; enhet och enig, är förvillande lika, men betyder inte riktigt samma sak. Enig; betyder ofta att vara av samma åsikt, medan enhet; betyder helhet. Helheten kan som bekant bestå av många olika delar…
I strategisk plattform för Gemensam Framtid finns många fina formuleringar, bla:
Gemensam framtid präglas av mångfald. Vi är alla olika som människor och det avspeglas i kyrkan. Alla ska få plats. Kärnan är densamma och där är vi alla ett, trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig. 
Detta innebär att vi håller ihop vår mångfald och öppnar för fler människor i vår gemenskap.
Detta är väldigt bra formuleringar som beskriver ett sätt att vara kyrka på, som vi inte lyckats med i våra tre moder samfund. Frågan är bara hur vi kan lyckas med detta, när vi misslyckats så att bevara den mångfald som redan fanns bland de människor som ingår i vår gemenskap. Hur är det möjligt att bryta detta sätt att vara kyrka på?
Vi läser vidare i den strategisk plattform:
Gemensam framtid
Vill vara relationell, en plats där hela livet ryms, en plats för brustenhet, för glädje och lust. En gemenskap där man kan dela livets alla skeden och där äkta relationer byggs. Oavsett i vilken livssituation man befinner sig skall man kunna komma till kyrkan som man är, och bli bemött efter sina behov. 
Detta innebär att vi alltid måste vara redo att öppna nya dörrar in i vår gemenskap.
Även detta är en mycket bra formulering, som kan skapa förändring i vår gemenskap, om vi tar den på allvar. Tyvärr har vi alltför länge odlat en ”trevlighetskultur” där jag hört flera människor säga att de inte varit i kyrkan på länge, eftersom de varit ledsna, sjuka och inte känt att de kunnat delta i den situation de befunnit sig i. Det är svårt att komma till kyrkan och visa sig ledsen, arg, misslyckad- eller vad det nu kan vara. Det blir lätt bara tyst. 
Själv har jag också möts av en tystnad då jag öppet berättat om min Bipolära sjukdom med depressionsperioder. Återkomsten efter en sådan sjukdomsperiod möts av tystnad, även för en pastor. 
I "trevlighetskulturen" har det också funnits (finns?) bestämda uppfattningar om hur man ska leva och bo tillsammans. Idealet är mamma, pappa, barn och det är lätt att känna sig "fel" om man inte lever på det sättet. Idealet, blir just ett ideal och därför blundas det för familjer som är olyckliga eller gör varandra illa. Trevlighetskulturen förstör för oss på många sätt, helt enkelt för att den inte är äkta. Vi behöver tala mer om hur vi förverkligar dessa utmärkta rader ut Strategisk Plattform.
Nu har vi tillsammans, bla i strategisk plattform, sagt att vi vill förändring, vi vill ny kyrka. Jag funderar mycket på hur våra tre typiska teologier kan ”nötas” mot varandra, för att forma något nytt som är levande och aktuellt för dagens människa. Kulturen, av bla föreningskyrka, har vi gemensamt, men den kulturen är inte passande för dagens samhälle. En enig kultur har vi haft länge, och kanske är det som fört oss samman? Men en enig teologi har vi inte, och det är det som är så spännande.  Låt oss mötas för att dela ; teologier, tankar och rädslor och låta alltsammans nötas mot varandra- så vi verkligen blir en ny kyrka.

2 kommentarer:

 1. Jag tror att du har helt rätt...det behövs en radikal och omvälvande teologisk sammandrabbning för att få någon fart på GF. En av de grundläggande anledningarna till att jag inte är med i GF är att den aldrig tog tid eller utrymme till att på djupet analysera sina olika teologier eller hur dessa teologier relaterar till vår samtid...plus att jag såg inga tendenser till att man önskade detta.

  Nu ser vi lite hur det blev. Det är rätt mycket strukturer och regioner, väldigt lite teologi och ännu mindre en vågad och riskabel teologisk utmaning pastorer imellan.
  Ett grundläggande problem, tror jag, är att det finns för få duktiga teologer som på samma gång inte är rabiat konfrontatoriska.
  Det som har hänt är en kyrka där alla teologier, även de direkt motsatta, är ok och där man uppmuntrar till att tänka teologi radikalt individualistiskt.

  Jag hoppas ni GF:are får ordning på projektet och att ni, när alla vackra men billiga ord och flashiga broschyrer lagts åt sidan, hittar hur Gud vill att ni ska vara kyrka på allvar. Det krävs mod för att inse att människor kan vara goda kristna utan att vara som oss själva men det går inte hur länge som helst. Vem vågar dra gränser samtidigt som man accepterar och inbjuder mångfald? Det är, i mina ögon, den stora frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina tankar! Jag tror, att ju tydligare vi är med Jesus Kristus som centrum, desto öppnare vågar vi vara.


   Radera